Wednesday, June 6, 2012

سلامت بمان حسین جان !

سلامت بمان حسین جان !

که روزگار هزار خواب بدهکار چشمان مادرت است و هزار ذکر در گرو تسبیح پدرت گذاشته است . شرم ما بماند که از روی چون تو دلیرانی گاه چشمانمان را به رویتان می بندیم تا شاید حقارت قدم های آزادانه مان را تاب بیاوریم .
باور کن برادرم هیچ زندانی سخت تر و زجر آورتر از سلول خود شرمساری نیست که ما خجالت زده ی ثانیه ثانیه آزادگی تو آزاد مردیم در زندان روزگار که تبعید شدگان دور و دیر آن را شاهراه رسیدن به سرزمین رهایی می خوانند .
سرزمینی که شاید مادرانمان هرگز بر سر ِ زمین هامان نروند .

تو بمان تا برای فرزندان فردای ایرانمان از بابک خرمدین روزگارمان بگوییم که پشت ظلم را شکست نه با باتوم و سلاح که با
تفکر و آزادمنشی اش .و ایستاد تا آنجا که پشت تمام میله های سیاه را خم کرد و روی عدالت ظالمانه ی آنانکه انا الحق می زنند خط بطلان کشید

ما همه چشم به راه تو هستیم
برای خاطر خدا سلامت بمان

Tuesday, June 5, 2012

اعتصاب غذای همگانی برای همراهی با حسین رونقی ملکیهر کجا که هستیم روز دوشنبه 11 ژوئن سال 2012 برای همراهی و همصدایی با حسین رونقی ملکی اعتصاب غذا می کنیم .


این اعتصاب غذا به مدت یک روز همزمان با سومین سالگرد انتخابات خونین 1388 برگزار می گردد . هدف از این اعتصاب آگاهی مجامع بین المللی و جامعه ایران نسبت به وضعیت حسین رونقی ملکی است
در گسترش و رسانه ای کردن این اعتصاب گسترده یاری رسان باشید .

از طریق فیس بوک هاتان در این گردهمایی به ما بپیوندید